Ervaring

Donderdag 28 september 2023, was ik aanwezig bij een meeting georganiseerd door de NEN.
Onderwerp van deze meeting was “Slimme private laadpunten en laaddiensten”.
Doel van deze meeting was om een kerngroep te formeren van deskundigen. Deze deskundigen zullen zich buigen over slim laden. De uitkomsten van de kerngroep zullen worden vast gelegd in een Nederlandse Technische Afspraak (NTA). Het doel is deze afspraken binnen een tijdsspanne van 6 maanden te realiseren.
Eerste vraag is, Wat is slim laden? In de borrel na de meeting met diverse experts gesproken. In deze gesprekken werd onder andere gesproken over super slim laden.
Zeer goed dat wat wordt bedoeld met slim laden vast wordt gelegd. Mogelijk met verschillende gradaties van slim laden (slim, slimmer slimst?).

De afgelopen jaren heb ik veel ervaring mogen opdoen in het adviseren en helpen van klanten bij de aanschaf en installatie van een laadpunt voor de elektrische auto.
Het verwoorden van de complexe materie in voor een leek te begrijpen context is mijn kerndoel.


We willen allemaal naar een fossiele brandstof vrije toekomst. Maar er zijn zoveel onzekerheden en vragen. Dan is het erg fijn dat er iemand is die kijkt vanuit het klantbelang en zoekt naar een oplossing die aansluit bij de wensen van de klant. En die ook aan de klant kan uitleggen waarom een bepaalde oplossing gekozen is.


Tevens heb ik in het Internationale speelveld ervaring mogen opdoen. Zo heb ik deel uitgemaakt van het Strategic Business Field kernteam charging bij Webasto. In die hoedanigheid heb onderzocht welke kansen er liggen in landen buiten Europa.

Als u behoefte heeft aan een expert laadpalen binnen uw organisatie, neem dan contact met mij op via info@laadpunt-advies.nl of 06-19463114.

U kunt hier uw review  schrijven