• Complexe vraagstukken eenvoudig verwoorden.
  • Bel voor persoonlijk advies; 06 - 1946 31 14

Zoals wellicht bekend, bestaat er voor VvE's de mogelijkheid om subsidie te verkrijgen op een advies betreffende laadinfrastructuur op of binnen VvE parkeerterreinen en garages.

De voorwaarden waaraan dit advies moet voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie staan gepubliceerd op de website van RVO (klik op RVO om de web pagina van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland te openen).

Op deze pagina kunt u de voorwaarden vinden waaraan het advies moet voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie vertrekking.

Hier kunt u de folder van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur downloaden