Zoals wellicht bekend, bestaat er voor VvE's de mogelijkheid om subsidie te verkrijgen op een advies betreffende laadinfrastructuur op of binnen VvE parkeerterreinen en garages.

De voorwaarden waaraan dit advies moet voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie staan gepubliceerd op de website van RVO (klik op RVO om de web pagina van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland te openen).

Op deze pagina kunt u de voorwaarden vinden waaraan het advies moet voldoen om in aanmerking te komen voor subsidieverstrekking.

 

Hier kunt u de folder van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur downloaden.

Deze subsidie regeling is verlengd tot 31-12-2027!

 

Daarbij heeft de overheid besloten om per 1-1-2024 VvE's ook te subsidiëren op de installatiekosten van de basislaadinfrastructuur. Het gaat om een bedrag van 100,- euro per parkeerplaats.

Er zijn diverse voorwaarden verbonden aan deze subsidie, waaronder: 

  1. een getekende offerte met een technische omschrijving.
  2. het aantal parkeerplaatsen dat is aan te sluiten op de basislaadinfrastructuur.
  3. hoe bewoners toegang krijgen tot oplaadpunten.
  4. bewijs dat de parkeerplaatsen eigendom zijn van de VvE-leden.
  5. bewijs van een positief besluit (bijvoorbeeld de notulen) van de Algemene Ledenvergadering van de vereniging over de installatie van de basislaadinfrastructuur.

 

Middels deze hyperlink komt u op de Site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) met uitgebreide informatie.