• Complexe vraagstukken eenvoudig verwoorden.
  • Bel voor persoonlijk advies; 06 - 1946 31 14

Zoals wellicht bekend, bestaat er voor VvE's de mogelijkheid om subsidie te verkrijgen op een advies betreffende laadinfrastructuur op of binnen VvE parkeerterreinen en garages.

De voorwaarden waaraan dit advies moet voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie staan gepubliceerd op de website van RVO (klik op RVO om de web pagina van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland te openen).

Op deze pagina kunt u de voorwaarden vinden waaraan het advies moet voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie vertrekking.

Hier kunt u de folder van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur downloaden.

Tevens heeft de overheid het voornemen vanaf 1-1-2024 VvE's ook te subsidiëren op de installatiekosten van de basislaadinfrastructuur.

Voorwaarden voor de subsidie zijn dat de basisinfrastructuur zodanig wordt aangelegd dat na realisatie elke bewoner op elke parkeerplek een laadpaal kan installeren. Het gaat om een bedrag van 100,= euro per parkeerplaats. 

De regeling is opgenomen in een Wijzigingsregeling SVVE.

De subsidieregeling is nog onder voorbehoud van besluitvorming door de ministerraad in augustus.

De bestaande subsidie op het advies voor laadinfrastructuur wordt verlengd tot en met 31-12-2027.

Voor het lezen van de wijziging en indienen van reacties zie:
https://www.internetconsultatie.nl/wijzigingsregelingsvve