Het advies rapport.

 1. Het advies rapport bestaat uit 40 tot 50 A4 bladzijden (enkelzijdig bedrukt, lettergrootte 11 en ongeveer 6000 woorden).

 2. Onderdelen in het rapport zijn onder andere:

  1. Het nationaal laadonderzoek 2023

  2. Uitleg begrippen

  3. Meerjarige prognose

  4. Vraag en antwoord

  5. Verslag van de schouwing op locatie

  6. Advies

  7. Brandveiligheid

  8. Kosten

  9. Fysieke en digitale veiligheid

  10. Wet- en regelgeving

  11. Juridische toolkit

  12. Subsidie

  13. Mogelijke aanbieders

  14. Toelichting

Tevens worden de wensen en mogelijkheden zoals deze naar voren zijn gekomen tijdens de schouwing meegenomen in het advies rapport.

Daarbij krijgt u een uitgebreide bijlage waarin diverse aspecten nader worden toe gelicht. Bewust is gekozen voor deze opzet daar uit de praktijk is gebleken dat een aantal leden van de VvE zeer geïnteresseerd zijn in deze informatie, maar dat dit niet voor iedereen geldt. Met deze opzet is een goed mogelijk dat een ieder het advies rapport leest en dat degene die graag de verdiepende informatie tot zich willen nemen, d bijlage doorleest.