Het advies rapport.

  1. Het advies rapport bestaat uit 30 tot 40 A4 bladzijden (enkelzijdig bedrukt, lettergrootte 11 en ongeveer 6000 woorden).

  2. Onderdelen in het rapport zijn onder andere:

    1. Het nationaal laadonderzoek 2023

    2. Uitleg begrippen

    3. Meerjarige prognose

    4. Vraag en antwoord

    5. Verslag van de schouwing op locatie

    6. Advies

    7. Brandveiligheid

    8. Kosten

    9. Fysieke en digitale veiligheid

    10. Wet- en regelgeving

    11. Juridische toolkit

    12. Subsidie

    13. Mogelijke aanbieders

    14. Toelichting

Tevens worden de wensen en mogelijkheden zoals deze naar voren zijn gekomen tijdens de schouwing meegenomen in het adviesrapport.

Daarbij krijgt u een uitgebreide bijlage waarin diverse aspecten nader worden toegelicht. Bewust is gekozen voor deze opzet daar uit de praktijk is gebleken dat sommige leden van de VvE zeer geïnteresseerd zijn in deze informatie, maar dat dit niet voor iedereen geldt. Met deze opzet kan een ieder het adviesrapport lezen en degenen die graag de verdiepende informatie tot zich willen nemen, zijn vrij om de bijlage door te lezen.