Wetsvoorstel notificatieregeling oplaadpunten VvE's

o Dit is een voorstel, nog geen wet!
o Kort gezegd komt het erop neer dat een bewoner de VvE moet informeren over het voornemen van de bewoner een laadpunt te plaatsen. De VvE kan niet zomaar het plaatsen van het laadpunt tegenhouden. Het informeren dient te gebeuren door middel van een werkplan. De VvE dient vervolgens het werkplan te beoordelen.
o De notificatieregeling gaat op 1 januari 2025 naar verwachting in.