Uw keuzevrijheid

Als VvE staat u voor veel beslissingen. Het is zeer fijn als een deskundige u bij al deze beslissingen bij staat. 

  1. U kunt beginnen met het inwinnen van advies, u kunt hiervoor een advies rapport laten opstellen. Nadat u het advies rapport heeft ontvangen, gaat u zelf offertes opvragen en deze offertes met elkaar vergelijken. Maar wat krijgt u nu bij een oplaadpuntenadvies, op deze pagina staat omschreven wat u mag verwachten.
  2. U kunt er ook voor kiezen om naast het advies rapport, de offertes te laten opvragen en de offertes op hun volledigheid te laten beoordelen door mij. Op deze pagina is nader omschreven wat deze keuze inhoudt.
  3. Naar het advies rapport en de offertes, kunt u als VvE ervoor kiezen om tijdens een informatie avond of bij de algemene ledenvergadering mij uit te nodigen fysiek aanwezig te zijn om de adviezen zoals deze in het rapport zijn opgenomen te duiden en de keuze voor een offerte te verklaren. Om niet voor verrassingen te komen te staan is op deze pagina te lezen wat u krijgt als u deze keuze maakt.
  4. Wilt u als VvE geheel ontzorgt worden, kiest u dan voor het totaal pakket. Op deze pagina leest u wat u dan krijgt.

U ziet het, als VvE heeft u volop keuzevrijheid. U kiest datgene dat het beste aansluit bij uw situatie.

 

Wees voorbereid!

Naar verwachting zal in 2030 25% van de inwoners van Nederland elektrisch rijden. 

Tevens pushen landelijke maar ook locale politici de realisatie van laadpleinen. Diverse wetsvoorstellen passeren de revue, (klik hier voor een voorbeeld). 

Vandaar dat het van belang is dat u zich voorbereid. Doe dit door middel van een onafhankelijk Laadpunten Advies. Het advies dat wij uitbrengen voldoet ruimschoots aan de eisen gesteld door de RVO voor de subsidie verstrekking.

Tevens kunnen wij op de algemene ledenvergadering aanwezig zijn en indien gewenst het rapport op de algemene ledenvergadering presenteren, vragen beantwoorden en diverse termen duiden. Voor meer informatie betreffende de subsidie aanvraag, klikt u hier.

Neem contact met ons op voor een duidelijke en eerlijke offerte!

Wij hebben veel ervaring en helpen u!

Daar wij al geruime tijd acties zijn en vele VvE's reeds hebben mogen helpen, hebben wij veel ervaring verkregen. Wij weten waar VvE's tegen aan lopen. 

Wij helpen u de kostenverdeling inzichtelijk te krijgen, ook helpen wij u met de voorbereiding op de algemene ledenvergadering, wij kunnen u de weg wijzen in de diverse wetten en regels en natuurlijk helpen wij u met het vinden van een betrouwbare installatie partner.