Uw keuzevrijheid

Als VvE staat u bij het aanleggen van een laadplein of laadpaal voor tal van beslissingen. Het is zeer fijn als een deskundige u bij al deze beslissingen bijstaat. 

  1. U kunt beginnen met het inwinnen van advies, waarvoor u een adviesrapport kunt laten opstellen. Nadat u het adviesrapport heeft ontvangen, gaat u zelf offertes opvragen en deze offertes met elkaar vergelijken. Maar wat krijgt u nu bij een oplaadpuntenadvies? Op deze pagina staat omschreven wat u mag verwachten.
  2. U kunt er ook voor kiezen om naast het adviesrapport, de offertes door ons te laten opvragen en op volledigheid te laten beoordelen Op deze pagina is nader omschreven wat deze keuze inhoudt.
  3. Naar het adviesrapport en de offertes, kunt u als VvE ervoor kiezen om tijdens een informatie avond of bij de algemene ledenvergadering ons uit te nodigen om fysiek aanwezig te zijn om de adviezen zoals deze in het rapport zijn opgenomen uit te leggen en de keuze voor een offerte te verklaren. Om verrassingen te voorkomen is op deze pagina te lezen wat u krijgt als u deze keuze maakt.
  4. Wilt u als VvE geheel ontzorgt worden? Kiest u dan voor het totaalpakket. Op deze pagina leest u wat u daarvoor krijgt.

U ziet het, als VvE heeft u volop keuzevrijheid. U kiest datgene wat het beste aansluit bij uw situatie.

 

Wees goed voorbereid!

Naar verwachting zal in 2030 25% van de inwoners van Nederland elektrisch rijden. 

Daarnaast dringen landelijke en lokale politici aan op de realisatie van laadpleinen. Diverse wetsvoorstellen passeren inmiddels al de revue (klik hier voor een voorbeeld). 

Vandaar dat het belangrijk is dat u zich voorbereidt. Doe dit door middel van een onafhankelijk laadpuntenadvies. Het advies dat wij uitbrengen voldoet ruimschoots aan de eisen die de RVO stelt om in aanmerking te komen voor subsidieverstrekking.

Tevens kunnen wij indien gewenst het rapport op de algemene ledenvergadering presenteren, vragen beantwoorden en diverse termen verklaren. Voor meer informatie over de subsidieaanvraag, klikt u hier.

Neem contact met ons op voor een duidelijke en eerlijke offerte!

Wij hebben veel ervaring en helpen u!

Daar wij al geruime tijd acties zijn en vele VvE's reeds hebben mogen helpen, hebben wij veel ervaring verkregen. Wij weten waar VvE's tegen aan lopen. 

Wij helpen u de kostenverdeling inzichtelijk te krijgen, ook helpen wij u met de voorbereiding op de algemene ledenvergadering, wij kunnen u de weg wijzen in de diverse wetten en regels en natuurlijk helpen wij u met het vinden van een betrouwbare installatie partner.