• Complexe vraagstukken eenvoudig verwoorden.
  • Bel voor persoonlijk advies; 06 - 1946 31 14

Wees voorbereid!

Naar verwachting zal in 2030 25% van de inwoners van Nederland elektrisch rijden. 

Tevens pushen landelijke maar ook locale politici de realisatie van laadpleinen. Diverse wetsvoorstellen passeren de revue, (klik hier voor een voorbeeld). 

Vandaar dat het van belang is dat u zich voorbereid. Doe dit door middel van een onafhankelijk Laadpunten Advies. Het advies dat wij uitbrengen voldoet ruimschoots aan de eisen gesteld door de RVO voor de subsidie verstrekking.

Tevens kunnen wij op de algemene ledenvergadering aanwezig zijn en indien gewenst het rapport op de algemene ledenvergadering presenteren, vragen beantwoorden en diverse termen duiden. Voor meer informatie betreffende de subsidie aanvraag, klikt u hier.

Neem contact met ons op voor een duidelijke en eerlijke offerte!

Wij hebben veel ervaring en helpen u!

Daar wij al geruime tijd acties zijn en vele VvE's reeds hebben mogen helpen, hebben wij veel ervaring verkregen. Wij weten waar VvE's tegen aan lopen. 

Wij helpen u de kostenverdeling inzichtelijk te krijgen, ook helpen wij u met de voorbereiding op de algemene ledenvergadering, wij kunnen u de weg wijzen in de diverse wetten en regels en natuurlijk helpen wij u met het vinden van een betrouwbare installatie partner.

Maar wat krijgt u nu bij een oplaadpuntenadvies, op deze pagina staat omschreven wat u mag verwachten.

De kosten voor een onafhankelijk oplaadpunten advies bedragen € 1199,00. Dit advies komt in aanmerking voor subsidie. Het advies kost u netto slechts € 299,75!