• Complexe vraagstukken eenvoudig verwoorden.
  • Bel voor persoonlijk advies; 06 - 1946 31 14

Het bouwbesluit

Afdeling 5.4. Laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen, nieuwbouw en bestaande bouw

In het bouwbesluit is vastgelegd dat bij nieuwbouw, maar ook bij verbouw, er een inrichting moet worden geplaatst dan wel voorbereid ten behoeve van het plaatsen van laadvoorzieningen voor elektrische auto’s.

Ik zal hier niet het gehele artikel uit het bouwbesluit herhalen, maar de kern is dat u zich er terdege van bewust moet zijn dat er eisen betreffende de hoeveelheid laadpunten zijn opgenomen in het bouwbesluit.

Of de verplichting voor u van toepassing is en als de verplichting van toepassing is, hoeveel laadpunten moeten worden gerealiseerd, verschilt per situatie.

Over het algemeen kan ik zeggen dat als u aan het verbouwen/renoveren bent, neem de (voorbereiding op) laadpunten mee in de begroting voor de verbouwing. Zo voorkomt u dat u over een paar jaar alles weer moet los halen om alsnog kabels te trekken. Het aanleggen/aanpassen van de laad infrastructuur is vaak kostbaar.